Till innehåll på sidan

Start

Välkomstbrev till vårdnadshavare med barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2020.

Välkommen till Sörgårdsskolans förskoleklass! Vi är glada över att få ta emot ert barn i vår förskoleklassverksamhet och vår förhoppning är att ni och ert barn ska trivas hos oss. Vi kommer att ta emot 28 elever i vår förskoleklass. Nedan följer viktig information för dig som vårdnadshavare att ta del av.

Läs brevet här (PDF)


Aktuellt

Ansökningsperioder för elevplats på Björnbodaskolan eller Sörgårdsskolan under pågående termin

Ansökan om skolplats utanför ordinarie ansökningsperiod

Här följer våra tider för ansökan och antagning till Sörgårdsskolan inför höstterminsstarten 2020.

Läs mer här (PDF)


Information om skolavslutning tisdag 9 juni 2020 kl. 09.00-10.30

På grund av den rådande coronaepidemin kommer skolans sommaravslutning att se annorlunda ut i år och vår förhoppning är att eleverna kommer att få en fin och minnesvärd stund tillsammans.

Läs mer här


Ansökan om skolplats till Sörgårdsskolan

Här följer våra tider för ansökan och antagning till reservplatser på Sörgårdsskolan inför läsåret 20/21.

Läs mer här


Bild med text Dags att söka skola

Dags att söka skola

Under perioden 15 januari-15 februari 2020 är det dags att söka skola till förskoleklass och årskurs 1-9 inför nästa läsår.

Läs mer här (PDF)


Söka skola för barn i en skola som saknar högre årskurs

Viktig information till vårdnadshavare med barn i en skola som saknar högre årskurs än den barnet nu går i. 

Läs mer här (PDF)


Bild på appen Skolplattformen

Skolplattformen som app för vårdnadshavare

Nu finns Skolplattformen som en notis-app för vårdnadshavare. Den heter Skolplattformen Stockholm och finns där appar finns. 


Anmälan till fritidsklubben på Sörgårdsskolan

Vid intresse vänligen skriv ut denna anmälan och lämna in till skolan.

Denna anmälningsblankett gäller läsåret 19/20, för elever som inte är anmälda sedan tidigare. 

Klicka här för anmälningsblankett 


Information om skolplattformen till vårdnadshavare

Nu är det dags för skolplattformen! Nedan finner du en PDF-fil med information och instruktioner gällande plattformen:

instruktioner_skolplattformen.pdf


Trygghetsteam

Trygghetsteam

Sörgårdsskolans trygghetsteam har som mål att förebygga och stoppa mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

Eleverna ska känna sig trygga och trivas i skolan.                     

Från skolledningen

Biträdande rektor Sörgårdsskolan

Vi välkomnar Johan Törnroth som ny biträdande rektor på Sörgårdsskolan.

Johan nås på telefon 08-508 05 668 och mejladress johan.tornroth@edu.stockholm.se 


Sörgårdsskolan byter informationskanal

Under våren börjar införandet av Skolplattform Stockholm. Information som du idag kan hämta från skolans hemsida och Skolwebben kommer att flyttas över till Skolplattformen, allt samlat under ett och samma tak.

Läs mer här

 

Säga upp plats på fritids

www.stockholm.se kan du som vårdnadshavare säga upp ditt barns plats på fritidshemmet. Uppsägningstiden är en månad. Använd blanketten ”Uppsägning av plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnomsorg”. Ifylld blankett lämnas till skolan.

Telefonnummer:

F-Klass                   08-508 416 52 /
                                076-124 16 52

Åk 1                         076-124 16 55

Åk 2                         076-825 25 63

Åk 3                         076-124 10 60

Fritidsklubben       08-508 057 77 

Matsedel