Till innehåll på sidan

Vision

Ett lärande utan gränser

Vi erbjuder en kreativ och stimulerande lärmiljö där vi ser det som vår uppgift att stimulera elevernas egen kreativitet och idérikedom.

Kunskap, Trygghet, Kultur, Hälsa

Vi kopplar kunskapsbegreppet till trygghet, kultur och hälsa för att vi ser många positiva effekter av detta arbete. Vi ser elever som får en stärkt självkänsla, upplever trygghet och därmed förbättrar sina studieresultat. Modern forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan kulturupplevelser, en varierad undervisning där eleverna får använda alla sina sinnen och bättre betyg/studieresultat.

Vi arbetar aktivt för att skapa trygghet och för att stärka sammanhållningen och respekten mellan alla på skolan. Vi skapar en miljö där alla blir sedda.

I en miljö med omtanke, värme och trygghet lär man sig att dela med sig och bry sig om. När man känner sig trygg kommer man att utvecklas och nå framgång. För i en trygg och kreativ miljö kan man tänka fritt och skapa.

Vi arbetar hälsofrämjande så att alla känner delaktighet, trivsel och trygghet. Rörelse, utevistelse och goda matvanor är naturliga inslag under dagen.

Vi vill att eleverna ska känna glädje och uppleva lusten att lära.

Dela: