Verksamheter

Sörgårdsskolan är en liten F-5 skola med ca 240 elever. Tidigare har det varit en egen resultatenhet men sedan ht -99 ingår skolan i enheten Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan.

Skolan har några paviljongbyggnader för undervisning som också inrymmer fritidshem.

Skolan har ett mottagningskök.

Fritidsklubbsverksamheten, fritidsverksamhet för elever i åk 4-6, bedrivs i Björnideparken.

Dela:
Kategorier: