Till innehåll på sidan

Våra skolor

Enheten består av två skolor: Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan.

Björnbodaskolan och Sörgårdsskolans pedagogiska verksamhet omfattar förskoleklass, grundskola åk 1-6 för sammanlagt ca 640 elever samt fritidsverksamhet. Skolan har en fritidsklubb för åk 4 och åk 5. De flesta av eleverna bor i upptagningsområdet runt skolorna.

Björnbodaskolan består av flera byggnader med bland annat en ny paviljong. Den stora skolgården som nyligen har upprustats inbjuder till lek och rörelse och kopplar samman de olika byggnaderna. Björnbodaskolans pedagogiska verksamhet omfattar förskoleklass, grundskola åk 1-3 för sammanlagt ca 400 elever, samt fritidsverksamhet.

Sörgårdsskolan består av flera byggnader med närhet till natur. Under sommaren kommer skolgården att rustas upp och moderniseras med bland annat en konstgräsyta, motorikbanor och ytor som uppmuntrar till lek. Sörgårdsskolans pedagogiska verksamhet omfattar förskoleklass, grundskola åk 1-6 för sammanlagt ca 240 elever samt fritidsverksamhet. Skolan har en fritidsklubb för åk 4 och åk 5.

Elevantalet förväntas öka under de kommande åren. Planeringen för en ny skolbyggnad med ca 1200 elever med fyra paralleller från F-klass till åk 9 pågår.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Enheten består av två skolor: Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan.