Våra rutiner för att anmäla frånvaro

Nu kan du även frånvaroanmäla via SMS eller App:

 

1.Skriv barnets personnummer: ÅÅMMDD-NNNN
2. Skicka till nummer: 073-0121740
3. Observera att du inte får något bekräftelse-SMS om du gjort rätt - bara om du gjort fel.
 

Vill du frånvaroanmäla del av dag gör du så här:
1. Skriv barnets personnummer: ÅÅMMDD-NNNN
2. Skriv mellan vilka klockslag direkt efter personnumret i formatet: TTMM-TTMM. Exempel:  012345-6789 0800-1030 (OBS: Om du skickar ditt SMS senare än kl 12.00 påförs frånvaron till nästkommande dag)
3.Skicka till nummer: 073-0121740

En förutsättning för att det ska fungera är att du behöver ha ditt mobilnummer registrerat i skolwebben. Om du inte gjort det kan du kontakta skolan.

Frånvaroanmälan kan också göras via en App (iPhone, Android, WindowsPhone). Supportdokumnet finns här intill. Där står hur du ska göra för att komma igång.

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08:00 varje dag.

 

Ring:

Åk. F  08-50805234/0761205234
Åk. 1 08-50805233

Åk. 2-6

0850805220

Det går även bra att frånvaroanmäla på Skolwebben.
 

Vid frånvaroanmälan vid lov, ring respektive fritidshem.

Dela:
Kategorier: