Till innehåll på sidan

Undervisning på modersmålet

I Stockholms stad har alla elever rätt att studera sitt modersmål under nio år i grundskolan. Det här gäller elever som har grundläggande kunskaper i modersmålet och som pratar språket hemma.

Elever som går i sexårsverksamhet har rätt till modersmålsundervisning i sin egen sexårsgrupp eller tillsammans med de lågstadieelever som läser modersmålet utanför timplanen.

Det finns forskning som visar att elever som får undervisning i sitt modersmål klarar sig bättre i skolan och blir oftast också bättre på svenska. Nästan 40 procent av eleverna i Stockholms stads grundskolor har ett annat modersmål än svenska.

Studiehandledning

Om du nyligen kommit till Sverige och inte kan svenska tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan du få studiehandledning. Det innebär att du får undervisningen förklarad på ditt modersmål.

Minoritetsspråk

Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är så kallade nationella minoritetsspråk. Skolan ska erbjuda undervisning i dessa språk även om det bara är en elev som vill läsa språket. När det gäller minoritetsspråken gäller inte kravet att eleven ska tala språket hemma för att få undervisning i språket.

Läs mer: http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Modersmalsundervisning1/

Dela: