Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 11

 • Skolavslutning tisdag 9 juni 2020 kl. 09.00-10.30

  På grund av den rådande coronaepidemin kommer skolans sommaravslutning att se annorlunda ut i år och vår förhoppning är att eleverna kommer att få en fin och minnesvärd stund tillsammans.

 • Kultur i skolan

  I stadens skolor är kultur ett naturligt led i elevens lärande och utveckling.

 • Trygghetsteam

  Trygghetsteam

  Sörgårdsskolans trygghetsteam har som mål att förebygga och stoppa mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

  Eleverna ska känna sig trygga och trivas i skolan.                     

 • Verksamheter

  Sörgårdsskolan är en liten F-6 skola med ca 260 elever. Tidigare har det varit en egen resultatenhet men sedan ht -99 ingår skolan i enheten Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan.

 • Elevhälsa

  Här i vår skola har vi tillgång till skolsköterska, psykolog och specialpedagog.

 • ELEVRÅDET

  Här kommer du att kunna läsa om Elevrådets uppdrag.