Elevhälsa

Antal: 10

 • Kultur i skolan

  I stadens skolor är kultur ett naturligt led i elevens lärande och utveckling.

  Stockholms stad arbetar för att öka samarbetet mellan den kommunala skolan och kulturlivet.

 • Trygghetsteam

  Trygghetsteam

  Sörgårdsskolans trygghetsteam har som mål att förebygga och stoppa mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

  Eleverna ska känna sig trygga och trivas i skolan.                     

 • Verksamheter

  Sörgårdsskolan är en liten F-6 skola med ca 260 elever. Tidigare har det varit en egen resultatenhet men sedan ht -99 ingår skolan i enheten Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan.

 • Elevhälsa

  Här i vår skola har vi tillgång till skolsköterska, psykolog och specialpedagog.

 • ELEVRÅDET

  Här kommer du att kunna läsa om Elevrådets uppdrag.