Till innehåll på sidan

Studie- och yrkesvägledning

Elever som går i kommunal skola har tillgång till skolans studie- och yrkesvägledare för råd och stöd inför sin fortsatta skolgång.

Skolan arbetar för att höja motivationen hos varje enskild elev inför gymnasievalet i årskurs nio.

I elevhälsoteamet för årskurs sju till nio ingår alltid studie- och yrkesvägledare.

Dela: