Start

Aktuellt

Information till antagna elever till blivande förskoleklass läsåret 19/20

Välkomna till Sörgårdsskolan!

Under vecka 16 kommer ett välkomstbrev med mer information att skickas ut till vårdnadshavare vars barn har erbjudits plats och tackat ja till förskoleklass på Sörgårdsskolan.


Anmälan till modersmålsundervisning

Vil vill påminna om sista ansökningsdatum till modersmålsundervisning inför läsåret 2019/2020 som är den 16 april.

Klicka här för att anmäla

 


Dags att söka skola

Från och med den 15 mars loggar du som vårdnadshavare in i e-tjänsten för att se vilken skola som ditt barn fått placering på.

Senast den 1 april ska du ha bekräftat antagningsbeskedet - detta kan med fördel göras direkt i e-tjänsten.

Mer information finner du på stockholm.se/sokaskola


Omsorgsbehov under sommarlovet på Sörgårdsskolan

Här i blanketten som länkas nedan fyller du i när ert barn har behov av omsorg under sommarlovet. Det är viktigt att ni svarar oavsett om barnet är ledigt eller ska vara på fritids. Vi behöver svar senast 2019-04-12

Klicka här för att komma till anmälningsblanketten


Information om skolplattformen till vårdnadshavare

Nu är det dags för skolplattformen! Nedan finner du en PDF-fil med information och instruktioner gällande plattformen:

instruktioner_skolplattformen.pdf


Trygghetsteam

Trygghetsteam

Sörgårdsskolans trygghetsteam har som mål att förebygga och stoppa mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

Eleverna ska känna sig trygga och trivas i skolan.                     

Från skolledningen

Skolan stängd under klämdagarna 31/5 och 7/6 samt planeringsdagarna 12/8 och 13/8.

Den 31/5 är en lovdag i samband med Kristi himmelsfärdhelgen. Den 7/6 är en studiedag. 

Den 12/8 och 13/8 är planeringsdagar och därför har fritidsverksamheten stängt. 


Jourfritids under sommaren

Jourfritids under sommaren hålls på Björnbodaskolan under veckorna 28, 29, 30, 31


Tillförordnad biträdande rektor

I biträdande rektor Lotta Högbergs frånvaro är Mats Huge Tf. biträdande rektor. Mats har lång erfarenhet från Utbildningsförvaltningen och hälsas välkommen måndagen den 18/2.


Inför terminsstart vt. 2019

Tisdagen den 8 januari är det studiedag för all personal.
Fritidshemmen är öppna för de vårdnadshavare som har anmält behov av omsorg. Fritidshemmen kommer att bemannas av vikarier.

Onsdagen den 9 januari terminsstart.
Morgonomsorg och kvällsomsorg som vanligt.

Skoldagen börjar kl.8.10 i klassrummet.

Välkomna.


Sörgårdsskolan byter informationskanal

Under våren börjar införandet av Skolplattform Stockholm. Information som du idag kan hämta från skolans hemsida och Skolwebben kommer att flyttas över till Skolplattformen, allt samlat under ett och samma tak.

Läs mer här

 

Telefonnummer:

F-Klass            076-124 67 49

Åk 1                 076-124 10 60

Åk 2                 076-124 16 52

Åk 3                 076-124 16 55