Till innehåll på sidan

Skolbibliotek och kultur utvecklar lärandet

Alla elever i stadens skolor har tillgång till ett skolbibliotek.

Biblioteken fungerar som ett stöd i skolans arbete och erbjuder allt från litteratur till databaser och webbtjänster. Här finns personal som handleder både elever och lärare.

Det gemensamma målet är att alla elever ska bli duktiga på att läsa.

Ett skolbibliotek som driver en pedagogisk verksamhet kring informationssökning, källkritik och läsutveckling tillsammans med lärarna spelar en viktig roll för elevernas lärande.

Dela: