Till innehåll på sidan

Skolavslutning tisdag 9 juni 2020 kl. 09.00-10.30

På grund av den rådande coronaepidemin kommer skolans sommaravslutning att se annorlunda ut i år och vår förhoppning är att eleverna kommer att få en fin och minnesvärd stund tillsammans.

Skolan kommer inte att ha en gemensam avslutning ute på skolgården. Varje klass samlas istället i respektive klassrum kl. 09.00-10.30 för gemensam avslutning tillsammans med klassläraren och fritidshemspersonalen. Vårdnadshavare tillåts inte att delta i klassrummen och vi ber er att lämna och hämta eleverna utomhus.

Fritids håller öppet enligt ordinarie tider denna dag. Lunch och mellanmål serveras. Om ditt barn är i behov av omsorg meddelar du barnets fritidshemsavdelning start-och sluttider för dagen.

Dela:
Kategorier: