Skolsöksperioden 15 januari - 15 februari för skolstart augusti 2018

Vårdnadshavare kan ansöka om en skolplacering från och med 15 januari i Stockholm stads e-tjänst eller med blankett. Ansökan kan ändras till och med 15 februari. Stockholm stad ser gärna att ansökan sker via e-tjänst för att underlätta skolornas administrativa hantering. Som folkbokföringsadress räknas den adress där barnet/eleven är folkbokfört den 15 februari.

Ansöka till förskoleklass

Det år barnet fyller sex år har hon eller han rätt att börja i en förskoleklass. Detta är en frivillig, avgiftsfri övergång mellan förskola och skola, där pedagogik varvas med lek och social träning. Efter förskoleklassen fortsätter eleven upp till årskurs 1 i samma skola. Valet av förskoleklass kan därför vara avgörande för barnets skolgång många år framåt. Alla som är folkbokförda i Stockholm är garanterade en plats på en skola i närheten av hemmet. Med närhet menas, enligt Stockholms stads definition för förskoleklass, en skola inom 2 km gångavstånd till hemmet, det vill säga barnets folkbokföringsadress.

Vårdnadshavaren ansöker om en plats på kommunala och ett antal fristående skolor via e-tjänsten som finns på http://www.stockholm.se/sokaskola/  

 

Dela: