Löpande kompetensutveckling

Forskning visar att lärares kompetens är den mest avgörande faktorn för att elever ska lyckas i skolan.

Lärare och skolledare i Stockholms stad har därför tillgång till löpande kompetensutveckling, karriärtjänster och forskning.

Syftet är att utveckla skolornas och undervisningens kvalitet så att alla elever kan nå toppen av sin potential.

Dela: