Till innehåll på sidan

Kvalitet och utveckling

Stadens skolor ska erbjuda kunskap, trygghet och stimulerande studiemiljöer.

Kvalitativa analyser och kvalitetsredovisningar görs på alla nivåer inom skolan i Stockholms stad för att utveckla verksamheten. Noggrann uppföljning hjälper oss att höja kunskapsnivåerna. Varje år undersöker vi till exempel hur elever och vårdnadshavare upplever verksamheten.

Dela: