Till innehåll på sidan

IT skapar nya förutsättningar

Den moderna informationstekniken har skapat nya förutsättningar för lärande och kommunikation.

IT är en viktig drivkraft i förändringen och utvecklingen av framtidens skola.

IT skapar också stora möjligheter till ökad kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar.

Stockholms kommunala skolor har ett väl utvecklat IT-stöd för både undervisning och administration. Vi har ett viktigt uppdrag i att lära eleverna att använda IT på ett ändamålsenligt sätt. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla våra lärares digitala kompetens.

Dela: