Till innehåll på sidan

Information om den nya skolplattformen

Under våren börjar införandet av Skolplattform Stockholm. Information som du idag kan hämta från skolans hemsida och Skolwebben kommer att flyttas över till Skolplattformen, allt samlat under ett och samma tak.

Från och med hösten 2018 så kommer du som vårdnadshavare att kunna använda nedanstående länk för att komma åt information från skolan, dokumentation samt närvaro/frånvaro gällande era barn. http:\\skolplattformen.stockholm.se

Fakta om Skolplattform Stockholm

Inom projekt Skolplattform Stockholm utvecklas ett sammanhållet, skolformsövergripande it-stöd för drygt 1 200 skolor och förskolor i staden. Skolplattformen införs till hösten 2018 i stadens pedagogiska verksamheter.

Det främsta syftet med en gemensam skolplattform och nya verksamhetssystem är att öka likvärdigheten mellan barn och elever i stadens pedagogiska verksamheter och att underlätta för pedagoger i det dagliga arbetet.

 

Skolplattformen uppfyller fyra effektmål:

 1. Individuell anpassning för barnet/eleven

Individuell anpassning för barnet/eleven genom ökade möjligheter till en samlad bild av individens behov och situation. Det blir enklare att planera verksamheten utifrån barnens och elevernas behov. 

 
2. Ökad delaktighet

Ökad delaktighet för vårdnadshavare och elever. Eleven får möjlighet att kommentera och föra en dialog med pedagogen, till exempel om en bedömning av en uppgift eller planering framåt. 

 
3. Mobila arbetssätt

Mobila arbetssätt möjliggörs för både elever och pedagoger genom att de får tillgång till verktyg och program som är oberoende av plattform, tid eller rum samt utifrån ett individanpassat arbetssätt. Med ett mobilt arbetssätt har pedagogen möjlighet att utföra vissa arbetsuppgifter i samband med att behovet uppstår. 

 
4. Effektivt it-stöd genom färre manuella rutiner

Med skolplattformen får pedagogen verktyg som stödjer kollegialt lärande kring både pedagogiska material, planering och dokumentation.

Dela: