Fritidshemmen

Skolbarnomsorgen vid Sörgårdsskolan består av Sörgårdsvägen 200 där F-1 har sin verksamhet och Gårdshuset där 2-3 har sin verksamhet. På fritidshemmen finns ca. 160 barn inskrivna.
På fritidsklubben som har sin verksamhet i parkleken Björnidet finns ca. 135 mellanstadieelever inskrivna.

 

Fritidshemsverksamheten på Sörgårdsskolan bygger på samma pedagogiska plattform som resten av skolan och styrs av samma styrdokument. Fritidshemmet kompletterar skolan både innehållsmässigt och tidsmässigt. Under skoldagen är personalen från fritids med i klassrummen för att hjälpa till och stötta eleverna i deras utveckling för att de ska nå sina mål som de arbetar mot.

Fritidshemmen på Sörgårdsskolan skall vara en plats där barnen känner trygghet och trivsel.  Detta är en förutsättning för barnens utveckling. Fritidshemmen ska utveckla barnens sociala kompetens, erbjuda barnen berikande aktiviteter i både utom och inomhus miljö men även möjligheter till avkoppling och vila.

Fritidshemsverksamheten planeras veckovis, då utvärderar man samtidigt föregående vecka för att kunna utveckla verksamheten.

Fritidshemmen arbetar både tillsammans F-1 och 2-3, men också varje årskurs för sig för att tillgodose barnens åldrar.

 

 

För att komma i kontakt med fritidshemmen kan ni ringa:

Åk. F - Sörgårdsv. 200:      50805234/0761205234

Åk. 1 - Sörgårdsv. 200        50805233

Åk.2 - skolan:                      0761294448

Åk. 3 - Gårdshuset             50805227

Dessa nummer gäller även vid frånvaroanmälan vid lov!

 

Dela:
Kategorier: