Till innehåll på sidan

Fritids fördjupar lärandet

Stockholms stad erbjuder alla elever plats på fritidshem och fritidsklubb efter skoldagens slut och på lov.

Verksamheten ska vara ett komplement som ger eleven andra och fördjupade erfarenheter och kunskaper än de man får under skoldagen.

Skapande arbete och lek är viktiga delar i lärandet.

Dela: