Till innehåll på sidan

Elevhälsoteamet hjälper elever

Elevhälsa handlar om att skapa förutsättningar för hälsa och inlärning.

Elever som går i kommunal skola får hjälp av skolans elevhälsoteam om de får problem.

I elevhälsoteamet finns skolledare, skolsköterska, kurator eller skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog. Det finns även tillgång till skolläkare och skolpsykiater.

Stockholms stads kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet och den specialpedagogiska verksamheten ska säkerställa att alla elever får en likvärdig utbildning och det stöd de behöver för att nå sina mål.

Stadens skolor samarbetar med socialtjänsten, landstinget och polisen i Stockholm.

Dela: