Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

(EHT)

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, socialpedagog (kurator), psykolog, skolsköterska, tal/specialpedagog, speciallärare och två specialpedagoger.
De olika yrkesgrupperna är viktiga i arbetet kring eleverna för att tillsammans se barnens möjligheter och förutsättningar.

Gemensamma arbetsuppgifter är att:

• med elevnära och inkluderande synsätt stödja personal, elever och föräldrar

• arbeta förebyggande och därmed undanröja hinder och orsaker till att svårigheter uppstår

• arbeta utifrån en helhetssyn med fokus på elevers situation och relation till sin omgivning, familj och skola

• ge råd och stöd till föräldrar samt vid behov medverka på föräldrasamtal

• handleda enhetens personal i elevhälsofrågor

• samverka vid stadieövergångar kring elever i behov av stöd

• samverka med andra berörda instanser och verksamheter

• medverka till att utveckla skolan som verksamhet och organisation

Dela: