Till innehåll på sidan

Att gå i kommunal grundskola i Stockholms stad

Lärandet är det viktigaste i Stockholms stads skolor.

Vi arbetar ständigt för att utveckla våra lärare och pedagogiken.

Målet för alla insatser är att öka elevernas kunskaper och möjligheter att nå sina mål. Vi har flera olika system för uppföljning och följer ditt barns kunskapsutveckling i alla ämnen från förskoleklass till årskurs nio.

I Stockholms stad finns cirka 78 400 elever i förskoleklass och grundskola. Cirka 77 procent av grundskoleeleverna går i en kommunal skola. Ungefär hälften av alla grundskoleelever väljer en annan skola än den som ligger närmast hemmet.
Läs mer på stockholm.se om vad som gäller för alla skolor i Stockholm.

Plats för alla

Alla barn som bor i Stockholms stad har rätt till en plats i någon av stadens kommunala skolor. 

De kommunala grundskolorna tar in elever utifrån bestämmelser i skollagen och så kallade urvalsgrunder som de folkvalda i Stockholms stad beslutat om.

Staden försöker uppfylla ditt förstahandsval. Om en skola får fler sökande än den har plats för, avgör urvalsgrunderna vilka som ska få platserna. Detta kan till exempel handla om särskilda behov, närhet till skolan och om syskon går i skolan. Läs mer om skolvalet här:

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/

Dela: