Våra skolor

Enheten består av två skolor Björnbodaskolan/Sörgårdsskolan. 

Björnbodaskolan och Sörgårdsskolans pedagogiska verksamhet omfattar förskoleklass, grundskola åk 1-5 samt fritidsverksamhet för sammanlagt ca 600 elever. Skolan har en fritidsklubb för åk 4 och åk 5. Från och med nästa läsår 2017/2018 behåller Sörgårdsskolan åk 6 och blir en F-6 skola.

De flesta av eleverna vid Björnbodaskolan och Sörgårdsskolan bor i upptagningsområdet runt skolorna. Invånarna i upptagningsområdet har goda förutsättningar i ett socioekonomiskt perspektiv. Här är arbetslösheten lägre, medelinkomsten högre och utbildningsnivån är högre än genomsnittet i Stockholm. Andel elever med ett annat eller flera modersmål än svenska är ca 25%.

 

Björnbodaskolans elever årskurs 1-3 har verksamhet i paviljonger på grund av att huvudbyggnaden är tömd.  Elevantalet förväntas öka under de kommande åren med tanke på de nya bostäder som byggs i området. Planeringen för en ny skolbyggnad med ca 1200 elever med fyra paralleller från F-klass till åk 9 pågår.

Mer information om Björnbodaskolan hittar du här: http://bjornbodaskolan.stockholm.se/

 

Dela:
Kategorier: