Event för fritidshemmets personal

Information till Vårdnadshavare med barn på Björnbodaskolan/Sörgårdsskolans fritidshem.

 

Event för fritidshemmets personal torsdagen 12 maj kl.16:00-18:30

 

Stockholm stad bjuder in all personal som arbetar på fritidshem till ett stort event.
Arrangemanget ingår som en del i den plan som tagits fram för utveckling av fritidshem och som bland annat
syftar till att stärka yrkesrollen hos personalen och belysa lärandet i fritidshemsverksamheten.

Under kvällen kommer personalen att få möta olika talare och få ta del av en inspirationsföreläsning.

 

Eventet äger rum torsdag den 12 maj kl. 16.00 – 18.30 och kommer att beröra samtlig personal på stadens fritidshem, d.v.s. cirka 2000 personer.

Det här är ett unikt tillfälle för all personal att träffas och ta del av ett utvecklande program specialanpassat för just dem.
Därför är det viktigt att alla har möjlighet att delta.

I och med eventet behöver vi stänga fritidshemmen klockan 15.00 denna dag.
Vi hoppas på förståelse från er sida och att ni kan lösa eventuella problem som uppkommer på grund av detta.

 

 

Med hopp om förståelse och önskan att fritidshemspersonalen får en fantastisk eftermiddag/kväll.

 

Med vänliga hälsningar

Cecilia Grahn/Lotta Högberg                                        Inga-Lill Ankerhag

Bitr. rektor Björnbodaskolan                                         Bitr.rektor Sörgårdsskolan

Dela: